Võistluseks ettevalmistamine

Golfivõistlused sünnivad alati nelja osapoole koostöös: Väljak, Klubi, Võistluse sponsor ja Võistluskomitee. Võistluse õnnestumiseks on väga oluline, et kõik osapooled teaksid ja tajuksid enda vastutuse suurust ja maksumust. Üldjuhul jagunevad vastutused järgmiselt:


  • - Väljak tagab võistluseks sobiliku ja hooldatud väljaku
  • - Klubi tagab võistlejate heaolu
  • - Võistluskomitee tagab võistluse Golfireeglitele ja EGA HCP süsteemile vastava läbiviimise
  • - Võistluse sponsor tagab auhinnad ja võistluse läbiviimisega seotud kulude katmise.
Foto Kadri Palta
Võistluse korraldus algab aasta enne võistluse toimumist, mil võistluse Sponsor on välja valinud võistluse toimumiskoha, võistlusformaadi ja kokku pannud Võistluskomitee. Võistluskomitee tutvub võistlusväljakuga ning annab hooldemeeskonnale tagasisidet sponsori soovidest ning vaatab üle soovide tehnilised võimalused. Saadud informatsiooni põhjal koostab Võistluste Komitee võistlusjuhendi ning annab hooldusmeeskonnale soovitused, millal ja milliseid avalöögialasid kaitsta, kuhu paigutada reklaam, samuti stardigruppide suurus ja planeeritud mängutempo.Foto Kadri Palta

Võistlusnädal

Järgmise sammuna asub võistluskomitee väljakut võistluseelsel kuul pidevalt üle kontrollima. Kontrollitakse, kas sponsori soovid on väljakul realiseeritud, kokkulepped peavad ning kas väljak on võistlusteks vajalikul määral markeeritud – veetakistused, aut, tehislikud takistused, remondialad, lipupositsioonid jne. Sel ajal on veel võimalik pisimuudatusi teha kuniks saabub võistlusnädal. Võistlusnädalal luuakse soovi korral „yard book“ koos vastava märgistusega väljakul.

Siin etapis tekivad võistluse kohalikud reeglid, stardinimekirjad ja tulemuskaardid.

Võistluste käigus

Võistluspäeval tegeleb Võistluskomitee koos kohtunikega võistluse sujuva läbiviimisega, tulemuste vastuvõtmise ning viigiolukordade ja vaidluste lahendamisega. Kui kõik on saanud oma tulemuskaardi sisse antud ning vaidlused on lahendatud, koostatakse võistluse lõpp-protokoll, mille alusel „honorary committee“ saab võitjaid autasustada ning võistluse lõppenuks kuulutada.

Oma tegemistes järgime me Hea Võistluskomitee Tava - Hea Võistluskomitee võistluspäeval tööd ei tee (või teeb minimaalselt), sest töö on enne juba korralikult tehtud. Kui soovid oma võistlusel Võistluskomitee taset tõsta, siis kirjuta meile info@estoniantour.ee

Foto Kadri Palta