Mis toimub EGL?

Estonian Tour sai EGL-ilt 11. aprillil märgukirja nagu me oleksime Eesti golfis tagurlik jõud, kes vilistab kõigile reeglitele ja reglementidele. Olime just kirjutamas märgukirjale ametlikke vastuseid, kui meie postkasti potsatas 8. aprilli EGLi poolt välja saadetud kiri kõigile golfiklubidele palvega see kõigile liikmetele edastada.

Kirja sisu oli järgmine:


From: Kristo Raudam
Date: 8 April 2019 at 13:31:54 EEST
Subject: EGTM OÜ/Estonian Touriga seonduv

Tere,

Ilmselt olete enamus kuulnud/näinud, et Estonia Tour (EGTM OÜ) on alustanud oma selle aasta teenuste reklaami. Kes teemaga veel kursis pole saab erineva infoga tutvuda Estonian Touri kodulehel. EGL hinnangul (olles konsulteerinud ka EOK-ga) on tegemist reklaamiga, mis võib mängijates ja üldsuses jätta eksitava mulje nagu EGL oleks nimetatud firmale andnud õiguse korraldada karikavõistlusi ning pidada händikäppi. Loomulikult see tegelikult nii ei ole.

Otseselt pole erinevate edetabelite ega võistluste pidamine ärieesmärgil keelatud kuid antud juhul on meie hinnangul tegemist pahatahtliku käitumisega. 
...  Käsitleme teemat järgmises EGL-i infokirjas ja teistes infokanalites, kus informeerime mängijaid võimalikust segadusest ning anname oma soovitused kuidas sellisesse äritegevusse tuleks suhtuda.
Soovitame/palume seda teemat käsitleda ka klubide poolt oma liikmete seas levitatavates infomaterjalides
Käesoleva kirja manuses on infomaterjal KKK (Korduma Kippuvad Küsimused) vormis, mida palume levitada .
Keerulisemate küsimuste puhul soovitame need adresseerida golfiliidule.

Tekkinud küsimuste korral võtke kindlasti kohe ühendust.

Parimat
Kristo Raudam


Nagu alguses mainitud, siis meile laekusid EGLi küsimused 11. aprillil, kuid juba oli käivitunud taustal infooperatsioon, mis vaenas oma sisult ja väljenduslaadilt Estonian Touri tegemisi.

Seetõttu peame vajalikuks golfiüldsust informeerida ja ümber lükata nii mõnigi meie suunal esitatud väide.

Esmalt veidi taustast.

1. veebruaril 2018 sõlmisid EGL ja Estonian Tour koostööleppe, mille sisuks oli headel tahetel põhinev koostöö. Kumbki pool sai aru, et finantsiliselt on EGLil, kui võistluste omanikul, keeruline aasta mistõttu seati korraldusele kohe alguses raamid. Mis peab olema ja mis on "nice to have". Estonian Tour lähtus lepingu täitmisel heast tahtest ja EGLi ettekirjutistest ning võttis kanda kõik võistlusega seonduvad riskid. Riskide maanduseks lubas EGL ka omalt poolt leida meistrivõistlustele nimesponsoreid, kelle tuludest kaetakse riskid. 2018 aasta märtsis asus EGLi peasekretäriks Kristo Raudam, kelle esimeseks ülesandeks oli sõlmitud lepingu täitmine EGLi poolelt (leida nimesponsorid ja teha meistrivõistlusi puudutavaid otsuseid). Nimesponsori otsimine ei jõudnud võistlusperioodiks kahjuks kuhugi, mis tähendas, et kõik finantsriskid Estonian Touri jaoks realiseerusid, sest võistluste eelarvetest oli näha, et iga võistlus oli 3000+ euroga kahjumis. Estonian Tour ja EGL pidasid seepeale pidevalt peasekretäriga konsultatsioone ning tegid korralduses muudatusi, kus võimalik. Samas oli iga võistlusega vaja teha kulud, mida tegemata ei saanud jätta. Kindlasti kõik osalejad märkasid, et igal võistlusel olid saadaval banaanid ja vesi. Fotograaf piilus kõik võistluspäevad põõsast ja tegi pilte, kõigil võistlustel oli mitu kohtunikku vastavalt EGLi ja Eesti Golfikohtunike Kogu vahelisele lepingule, reklaamid ja tiiboksid olid välja ehitatud ja kohale transporditud, vabatahtlikud olid aegajalt tulemusi nõudmas jne jne. Kogu see kaadervärk tuli toita, joota, majutada ning ka nende töö tuli tasustada. Samuti tuli tasuda EGLile lepinguga sätestatud litsentsitasu olenemata võistluse osavõtjate arvust.

Seda enam hämmastas meid klubidele saadetud ametlikus pöördumises järgmine punkt:

K: 2018 korraldas EGL-i halduses olevaid võistlusi sama ettevõte. Kas eelmisel aastal oli ka tegemist sarnase olukorraga?

V: Ei olnud. Eelmisel aastal kehtis Eesti Golfi Liit MTÜ ja EGTM OÜ vahel koostööleping, mille alusel EGL andis EGLi võistluste korraldusõiguse Estonian Touri kaubamärki kasutavale firmale. Kahjuks ei saanud see ettevõte endale võetud kohustuste täitmisega hakkama ning EGL juhatus lõpetas 2018.a. detsembris selle lepingu ära. Üheks peamiseks põhjuseks oli, et mängijad ei olnud rahul võistluste korraldustasemega. 2019. aastal korraldab kõiki Eesti Golfi Liidu tiitlivõistlusi Eesti Golfi Liit MTÜ.

Siinkohal võttis sõnatuks EGLi suhtumine enda koostööpartnerisse, kes aitas tal raske aasta üle elada ja kandis kõik võistlustega tekkinud kahjumi oma vahenditest, et Eesti golfimängijail oleks võistlused. Nagu eelnevalt öeldud, oli meistrivõistlusi 7, iga võistlus 3000+ euri kahjumis ja iga võistluse eest tuli EGLilt 1000 eurone litsentsitasu arve. Kiired matemaatikud on enne selle lause lõppu juba kogu kohustuste summa kokku arvutanud, mis Estonian Tour EGLile säästis ja peale maksis. Täpsustavalt lisame, et kõikide võistluste toimumisajad (kalender), formaadid ja korralduse otsused tulid EGL-ilt endalt, kuid esitatud kirjas jäetakse mulje nagu kõik oli Estonian Touri süü. Estonian Touri ainus nõue, mida me igale võistlusele surusime, kuhu vähegi sai, oli WAGR sobivus mis ka 2019 aastal juba vilja kandis. Täna on meeste WAGR edetabelis esinumber eelmisel hooajal sinna pääsenud võistleja ja seda EGL kuulutas suurelt igas võimalikus kanalis.

Aitäh EGL meeldiva koostöö eest, mis oli kannustatud kahepoolsetest headest kavatsustest!

Nüüd lähemalt ka meile laekunud Estonian Touri 2019 hooaja uuendusi puudutavast märgukirjast.

Esmalt heideti meile ette "Eesti Golfi" nimepaari kasutamist, kuna selle sõnaühendi all mõistetakse (pea) kõikidel spordialadel, Eesti Olümpiakomitee liikmeks olevate alaliitude poolt korraldatavate võistluste formaati. Järgneb täpsustus "Kuigi see sõnapaar ei ole riiklikult reguleeritud tänasel päeval, on selle kasutamine ärilistel eesmärkidel pigem taunitav. EOK poolne soovitus on, et selline tegevus ei lähe kokku hea tavaga ning karikavõistlusi korraldavad ikkagi alaliidud, mitte kasumit taotlevad ettevõtted. Seetõttu palume Teil kaaluda nimetatud sõnapaari kasutamise lõpetamist ning asendamist segadust mittetekitava võistluse nimetusega. Juhul kui Te jätkuvalt soovite sõnapaari „Eesti Golfi Karikasari“ ja ka „Eesti Golfi Rahvaliiga“ kasutada, palume teil lisada igakordselt selle kõrvale märge, et tegemist ei ole Eesti Golfi Liidu egiidi all oleva võistlusega."

Kuna etteheide sisaldab küsimusele ka juba iseenesest vastust, et mainitud sõnapaarid ei ole riiklikult reglementeeritud, siis miks Estonian Tour ei või neid kasutada? EGLi võistlustel on kasutusel EGLi sümboolika, mida mainitud sarjade reklaamis ega ka CVIs ei kajastata. EGTM ei saa oma tegemistes juhinduda kellegi subjektiivsest arvamusest ja maailmatunnetusest, kuidas asjad võiksid olla vaid ainult kehtivatest reglatsioonidest, mida täna paraku ei eksisteeri. Juhul, kui EGL soovib mainitud sarju korraldama hakata, siis oleme valmis läbi rääkima, kuidas neid üheskoos teha või millistel tingimustel loovutada aja jooksul üles ehitatud sarja kaubamärk EGLi kasuks.

Järgmine etteheide tuleb Eesti Golfi Rahvaliiga kohta, kuna EGA HCP süsteem näeb ette et iga HCP tingimustele vastav võistlusring peab minema HCP arvestusse. Kartus on, et muidu tekib ahvatlus händikäppide manipuleerimiseks. Võistlusjuhendis on, et iga mängija ise otsustab, kas mänguring läheb händikäpi arvestusse või mitte (EDS ring).

Sellele küsimusele vastamine on sisult väga pikk ja me anname täismahus ametliku vastuse EGLile enda märgukirja vastuses, kuid me teeme siinkohal oluliste asjade kokkuvõtte, miks ei saa iga Eesti Golfi Rahvaliiga ring olla võistlusring:
1) Et olla ametlik võistlusring golfireeglite vaates, siis peavad kõik mängijad tegema võistlusringi samades tingimustes. See tähendab, et lipupositsioonid peavad olema samad, tiialad peavad olema samad, väljaku märgistus peab olema sama. Seda pole võimalik tagada, kuna mängijad võivad oma parimat tulemust iga päev ringi mängida või mängida sama väljakut erinevatel aegadel ja kõik need väljaku tingimused on selleks ajaks muutunud.
2) Keda EGA händikäpi manipuleerimine võib kõige rohkem ahvatleda, on 1. händikäpi kategooria võistlejad. Neile on ülioluline, et kehva mänguringi tulemusel nende HCP ei tõuseks, sest selle alusel saab suurvõistlustele peale. Väite esitamisel on ära unustatud fakt, et 1. händikäpikategooria mängijad EI SAA EGA händikäpi süsteemi järgi EDS ringe teha. Küll aga saavad nad kasutada mõne suurvõistluse harjutusringi Rahvaliiga tarbeks või tuua endaga kaasa algajaid mängijaid, et neile tutvustada golfivõistluse iseärasusi ja erinevusi tavaringist algajate jaoks turvalises keskkonnas.
3) Kui mängijad hakkavad tahtlikult kehvapoolseid tulemusi Estonian Tourile esitama, kuid ei registreeri koduklubi juures EDS ringi, siis nad esiteks ei võida Eesti Golfi Rahvaliigat (motiiv taoliseks asjaks oleks jabur), teiseks neil muutub ainult Estonian Touri HCP ja kolmandaks, iga tulemuse esitamine maksab neile 25 euri.

Kas on meil üldse probleemi, mida lahendada püütakse? Lihtsustatult öeldes on Eesti Golfi Rahvaliiga igapäeva mänguringide võrdlus parima tulemuse peale konkreetsel väljakul ja nagu igapäevaste mänguringide puhul ikka on EDS ringile registreerimine mängija enda vaba voli.

Kolmas etteheide puudutas väidetavalt eksliku mulje jätmise Estonian Touri händikäpi legitiimsusest. Selle kohta saavad kõik lugeda käesoleva postitusega seotud loost. Ma toon sealt välja vaid ühe olulise punkti:

K: Kas Estonian Touri Händikäpiga saab võistelda? 
V: Estonian Touril saab. Mujal võistlemiseks pead võistluse korraldaja käest küsima, kas ta aktsepteerib seda numbrit. Eesti Meistrivõistlusi korraldab näiteks Eesti Golfi Liit ja seal on nõue, et peab olema EGA händikäp. Golfiklubide ja väljakute juures toimuvad igasugu muud lõbusad võistlused, kus erineva mängutasemetega mängijad omavahel mõõtu võtavad ning nende võistluste korraldajate käest peabki uurima, kas näiteks Estonian Touri händikäp 17 sobib neile või mitte.

Siinkohal ütleme selgelt välja, et Estonian Touri händikäp kehtib Estonian Touril ja on iga võistluse korraldaja otsus, kas ta seda aksepteerib või mitte. Estonian Touri händikäpi ristiisa ja inspiratsioon on USA suurim amatöörtuur Golf Channel AM Tour, kus on analoogne süsteme kasutusel. kõigil on võimalik sellega tutvuda siin http://gcamtour.com/handicap-faq/

Lõpetuseks,

Hea Golfi Liit. Ole nii kena ja räägi asjadest nii nagu need tegelikult on ja ära ürita golfaritele puru silma ajada või tegutsejaid ja toetajaid vaenata, sest Estonian Tour tahab tõepoolest Eesti golfi arendada aga mitte innovatsiooni ja uuendusi kõigest hingest eemale tõrjuda.

Golfaritega aga loodetavasti kohtume väljakul!

Sander Vallaots ja Peep Tammemäe
Estonian Tour
May the best golfer win!